Follow by Email

субота, 22. октобар 2016.

Izvor nepoznat

Sređujem neke svoje papire i naletim na zabelešku.

Paša pita svoju ženu - Triput si se udavala...?

Ona odgovara:

Ptvi put sam za pašičem bila...
Konja jaše, britku sablju paše,
ali pašić ženski milovaše.

Drugi put sam za bekriju bila...
U bekrije niđe ništa nema,
do u jedna žičana tambura.

Treći put sam za tobom, Omere...
I dva sam ti izrodila sina,

sva tri bi vas za bekriju dala, 
i bekriji žice kupovala.